รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
November 13, 2017

ละเมอเดิน ความผิดปกติที่อันตรายกว่าที่ใครหลายคนคิด

อาการละเมอเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงคุณภาพการนอน ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนัก...

September 18, 2017

“ละเมอเดิน” ความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับอันตรายที่ไม่รู้ตัว : พบหมอรามา ช่วง Big Story 18 ก.ย.60 (3/6)

Big Story “อาการละเมอเดิน” ความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับอันตรายที่ไม่รู้ตัว ผศ. พญ.ลัลลิยา...