รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
October 26, 2021

ลัดคิวหมอ – 25/10/64 | by RAMA Channel

หายจากโควิด-19 แล้ว แต่หายใจแล้วยังเหนื่อยอยู่ จะฟื้นฟูอย่างไร สามารถหาคำตอบได้ในรายการ...

October 1, 2021

ลัดคิวหมอ – 01/10/64 B3 | by RAMA Channel

ภาวะ “ลองโควิด” (LONG COVID) หายป่วยแต่ไม่จบ กับการฟื้นฟูตัวเอง...

October 1, 2021

ลัดคิวหมอ – 01/10/64 B2 | by RAMA Channel

ภาวะ “ลองโควิด” (LONG COVID) หายป่วยแต่ไม่จบ กับการฟื้นฟูตัวเอง...

October 1, 2021

ลัดคิวหมอ – 01/10/64 B1 | by RAMA Channel

ภาวะ “ลองโควิด” (LONG COVID) หายป่วยแต่ไม่จบ กับการฟื้นฟูตัวเอง...

September 21, 2021

เช็กอาการหลังหายป่วยโควิด-19, การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง พบหมอรามาฯ – 20/09/64 | by RAMA Channel

คุยข่าวเมาท์กับหมอ – “ผัดไท ดีใจ ดีดีดี” ป่วยเป็นโรคไตระยะที่ 5 – ชายวัย 58 ปี...

September 15, 2021

ภาวะ Long COVID (ลองโควิด) เมื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้อยู่กับคุณแค่สั้น ๆ

หากคุณเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจนหายแล้ว...