Tags: ฤดูฝน
โรค ไข้เลือดออก เกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในอดีตจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากในวัยเด็ก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่า
บทความสุขภาพ
15-06-2020

0

6 วิธีดูแลตัวเองในช่วงอากาศแปรปรวน ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่เชื้อโรคระบาดตัวได้ดีจึงส่งผลให้เป็นหวัดหรือล้มป่วยได้ง่ายมากๆ
ชุดภาพ
17-11-2016

0