รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 8, 2017

โรคคิดไปเองว่าป่วย Hypochondriasis หาหมอเป็นสิบครั้งก็ไม่เชื่อคำวินิจฉัย

ในทางการแพทย์ยังมีโรคหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักมาก่อน กับโรคที่มีชื่อว่า...