รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
February 8, 2022

ท้องผูก ถ่ายยาก ทำยังไงดี

ท้องผูก คือ อาการที่ลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้า...