รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 22, 2022

สีของตกขาวบอกโรคได้อย่างไร

ตกขาวคืออะไร ตกขาว คือ สารน้ำที่ผลิตจากต่อมภายในช่องคลอด และปากช่องคลอด...