รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
January 12, 2023

ไวรัสซิกา​ เชื้อร้ายจากยุงลายที่ควรต้องเฝ้าระวัง ลัดคิวหมอ – 11/01/65 | by RAMA Channel

ไวรัสซิกา​ เชื้อร้ายจากยุงลายที่ควรต้องเฝ้าระวัง หากประมาทไม่ระวัง​ อาจเกิดอันตราย​ใกล้ตัว...

July 20, 2020

รู้จักโรคร้ายที่มี “ยุง” เป็นพาหะนำโรค

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง คลื่นไส้...

June 15, 2020

“ไข้เลือดออก” โรคคุ้นเคยแต่ละเลยไม่ได้

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน...

June 15, 2020

รู้ทัน ป้องกัน “ไข้เลือดออก” นักฆ่าในหน้าฝน

โรค ไข้เลือดออก เกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 1, 2, 3...

November 8, 2018

รู้จักกับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

เป็นที่ทราบกันดีว่ายุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้...

August 15, 2016

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2)...

August 15, 2016

รู้จักโรคไข้เลือดออก

รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก...