รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 17, 2021

หน้าฝนแล้ว ระวังไข้เลือดออก

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด...

November 8, 2018

รู้จักกับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

เป็นที่ทราบกันดีว่ายุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้...

August 26, 2018

ไข้เลือดออก

แม้ว่าในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้และยังไม่มียารักษา...

December 19, 2016

วิธีหลีกเลี่ยงไวรัสซิกา

ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด ใช้ยากำจัดแมลงหรือยาทาป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง และปิดหน้าต่าง ปิดประตู...

December 9, 2016

“โรคมาลาเรีย” ระบาดหนักภัยร้ายพรากชีวิต

มีข่าวการระบาดหนักของโรคมาลาเรียใน 4 อำเภอของจังหวัดยะลา มีอัตราผู้ป่วยสูงถึง 2,500...