รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
May 23, 2017

การใช้ยาแก้ท้องเสียให้ถูกวิธี

หน้าร้อนแบบนี้หลายคนป่วยเป็นโรคท้องเสียจำนวนมาก...

April 18, 2017

Daily Expert สาระปันยา “ยาแก้ท้องเสีย” กับการใช้ยาที่ถูกวิธี สาระปันยา 18 เม.ย. 60 (3/4)

รายการ Rama Square ช่วง Daily Expert สาระปันยา “ยาแก้ท้องเสีย” Activated Charcoal...