รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
January 27, 2022

ยาสามัญประจำเที่ยว

เวลาไปเที่ยวตามต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ นอกจากจะต้องเตรียมข้อมูลท่องเที่ยวและจัดกระเป๋าแล้ว...

June 26, 2018

พาราเซตามอล กินมากไปเสี่ยงทำลายตับ

“พาราเซตามอล” ยาสามัญประจำบ้านที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี...

April 11, 2018

พกยาไปต่างประเทศอย่างไร ให้ปลอดภัย

ยาที่ควรพกเมื่อเดินทาง ยาสามัญประจำบ้าน ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น ยาแก้ปวดลดไข้...

August 12, 2016

พกยาไปต่างประเทศ อย่างหายห่วง

การพกยาไปต่างประเทศ อาจจะมีขั้นตอนในการติดต่อกับทางสถานฑูตประเทศนั้นๆ ที่แตกต่างกันออกไป...