Tags: มังสวิรัติ
ไม่กินเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์
คนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ กลุ่มคนที่เลือกกินอาหารที่มาจากพืชไม่ใช่เนื้อสัตว์ โดยคนกลุ่มนี้แบ่งได้หลายประเภทการเลือกกินอาหารที่แตกต่างกันออกไป
อินโฟกราฟิก
02-02-2024

0

การทานวิตามินเสริม ถือเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าการทานวิตามินเสริมนั้นจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงเรื่องของการช่วยให้ผิวพรรณสวย ขาวใส ดูเต่งตึง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการรับประทาน
บทความสุขภาพ
12-08-2016

50