Tags: มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก ช่องคลอด
มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีใน ช่องคลอด ซึ่งติดต่อไปยังบุคคลอื่นได้จากการมีเพศสัมพันธ์ เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง
อินโฟกราฟิก
20-02-2024

6

15-01
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คืออะไร ? วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเรียกว่า HPV vaccine ในประเทศไทยมีการ ใช้วัคซีนชนิดนี้กันอยู่ 2 ยี่ห้อ ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันกับทั่วโลก ได้แก่
บทความสุขภาพ
12-08-2016

25

3-01
ในปัจจุบัน มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทย และมีปัญหาในด้านการรักษามาก ทั้งๆ ที่มะเร็งชนิดนี้สามารถตรวจพบในระยะแรกเริ่ม ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถรักษาให้หายขาดได้ในระยะแรก โรคนี้เป็นอย่างไร วันนี้เรานำ
บทความสุขภาพ
12-08-2016

21