Tags: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
11-01
หลายคนคงคิดว่า การสูบบุหรี่นั้นให้โทษ คือ ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง หรือ โรคมะเร็งปอดและลำคอ แต่รู้หรือไม่การสูบบุหรี่นั้นทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ด้วย มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปก
บทความสุขภาพ
12-08-2016

20