รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
March 18, 2021

ก้าวสู่หมอรามาฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ก้าวเข้าสู่ชีวิตการเป็นหมอรามาฯ ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

December 21, 2019

ชมรมลมวิเศษเปิดกิจกรรม The Magical Giving Rama Focus 21 ธ.ค.61

YouTube: https://youtu.be/0VOpIs-nu4k   21 ธ.ค.61 ชมรมลมวิเศษเปิดกิจกรรม The Magical Giving

October 23, 2019

กรมการแพทย์ เตือน ยาดองสัตว์มีพิษ อันตรายถึงตายได้ : Rama Focus 23 ต.ค. 62

YouTube: https://youtu.be/4LVuII2kbe4   Rama Focus : กรมการแพทย์ เตือน ยาดองสัตว์มีพิษ...