Tags: ภูมิแพ้
เสียงแหบ เสียงหาย
สาเหตุและวิธีรักษา เสียงแหบ เสียงหาย คือ การใช้เสียงเยอะร้องเพลงหรือการตะโกนเสียงดัง โดยปกติพัก 1-2 วัน เสียงจะกลับมาตามปกติ
บทความสุขภาพ
28-02-2019

1

น้ำมูกไหล น้ำมูก
ภาวะ น้ำมูกไหล ที่อาจแสดงออกถึงไข้หวัดแต่ในบางครั้งก็อาจบอกถึงปัญหาอื่นได้จาก น้ำมูก ที่ไหลมากต้องสังเกตุอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายกับร่างกาย
บทความสุขภาพ
17-10-2017

2

อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากอย่างน้อยๆ 3-4 เท่า สาเหตุที่สำคัญส่วนใหญ่มาจากสิ่งแวดล้อมที่
บทความสุขภาพ
14-08-2016

21