รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
April 19, 2017

Daily Expert ปากสวย-โสตใส “ฟันคุด” เรื่องปวดใจของใครหลายคน 19 เม.ย. 60 (3/4)

รายการ Rama Square ช่วง Daily Expert ปากสวย-โสตใส “ฟันคุด” เรื่องปวดใจของใครหลายคน ทพญ.ธนพร...

August 13, 2016

มารู้จักฟันคุดกันเถอะ

ฟันคุด (Impacted tooth, Wisdom tooth) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาทางช่องปากได้ตามปกติ...

August 13, 2016

รวมสาเหตุอาการปวดฟันที่ควรรู้

1.โรคฟันผุ ในระยะแรกของฟันผุนั้น ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ แต่ถ้าส่วนที่ผุนั้นลึกมากขึ้น...