รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
November 22, 2018

ถ้าอยากตรวจการได้ยินควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล...