Tags: พ่อแม่
05-01
การเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในปัจจุบันนั้น ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แล้ว ด้วยวิถีชีวิตคนเราในปัจจุบันที่ต้องทำงานทั้งผู้ชายและผู้หญิงแข่งกับเวลาที่เร่งรีบ ทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะเลี้ยงดูลูกอย่างเต็มประสิทธิภาพ วันนี้เรามารีเช็คกันว่า เรามี
บทความสุขภาพ
12-08-2016

19

11-01
มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนบ่นถึงลูกๆ ในยุคนี้ว่า ไม่ค่อยมีน้ำใจ บ้างก็ติดหนึบหนับกับสังคมออนไลน์จนไม่สนใจคนรอบข้าง ทำให้เราต้องมามองหาวิธี “ใส่” ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับหัวใจดวงเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ที่กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ซึ่งคนที่จะใส่ได้นั้น
บทความสุขภาพ
12-08-2016

21