Tags: พีเดอริน
พิษร้ายหน้าฝน "แมลงก้นกระดก" พีเดอริน Paederin ผิวหนังไหม้จากการ สัมผัสตัวแมลง มีผื่นแดงลากยาวเป็นขีดๆ เกิดตุ่นน้ำพอง ปวดแสบปวดร้อน คันระคาย
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0