รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
February 14, 2017

วิธีสังเกตเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

เด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินเสียง นอกจากจะมีความลำบากในการสื่อสารกับคนรอบข้างแล้ว...