Tags: ผัก
ปัจจุบันคนรักสุขภาพมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และเครื่องดื่มสุขภาพอย่างหนึ่งที่คนหันมาให้ความสนใจ คือ “น้ำมะเขือเทศบรรจุกล่อง” โดยเฉพาะสาวๆ ที่อยากมีสุขภาพผิวดีก็มักจะทานน้ำมะเขือเทศอยู่เป็นประจำ มะเขือเทศเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่เป็น
บทความสุขภาพ
13-08-2016

29

“ฟอร์มาลีน” มีส่วนประกอบหลัก คือ ฟอร์มาลดีไฮด์ 37% ลักษณะเป็นน้ำใส ไม่มีสี กลิ่นฉุน และมีฤทธิ์ระคายเคือง โดยทั่วไปมีไว้เพื่อการฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ทำให้สิ่งของบางอย่างขึ้นรูปและคงรูปอยู่ ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในการเกษตร ใช้ในทางการแพทย์ ใช้ใน
บทความสุขภาพ
13-08-2016

30