Tags: ปัจจัยที่ทำให้หัวใจเต้นเร็ว
หัวใจเต้นเร็ว โรคหัวใจ
หัวใจเต้นเร็ว คืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้
บทความสุขภาพ
02-09-2018

1