Tags: ปวดไมเกรน
ปวดหัว ในตำแหน่งต่าง ๆ อาจจะพอบอกโรคคร่าว ๆ ได้บ้างโรคปวดศีรษะที่พบมากที่สุด เป็นโรคปวดหัวที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ
บทความสุขภาพ
22-05-2024

14

อินโฟกราฟิก
18-03-2021

2

อินโฟกราฟิก
09-06-2019

1

เรื่องราวนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจจากผู้ชมทางบ้านที่สอบถามเข้ามาใน ‘รายการพบหมอรามา’ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของผู้หญิง นั่นคือ ‘การเป็นประจำเดือน’ นั่นเอง โดยสอบถามคุณหมอของเราว่า “ก่อนเป็นประจำเดือน 1-2 วัน ทำไมชอบมีอาการปวดหัว เป็นเพราะอะไร
บทความสุขภาพ
12-08-2016

89

ปวดศีรษะเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากที่สุด ไม่ว่าจะปวดแบบรุนแรงหรือปวดเพียงเล็กน้อยหรือปวดมากที่สุดแบบทุรนทุราย ในบางครั้งอาการปวดศีรษะไม่ว่าจะมีอาการปวดรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม ต่างก็อาจเป็นสาเหตุที่อาจจะรุนแรงและมีอันตรายได้ในอนาคต
บทความสุขภาพ
11-08-2016

25