Tags: ปวดเมื่อย
พาราเซตามอล ทานไงให้ดีเมื่อเรามีไข้ “พาราเซตามอล” มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดได้หลากหลาย และช่วยลดไข้ได้ดี เป็นยาที่ใช้รักษาตามอาการ ไม่ใช่ยารักษาโรคโดยตรง และใช้ได้ “เฉพาะอาการปวดระดับอ่อนถึงปานกลาง” เท่านั้น ได้แก่ ปวดศีรษะธรรมดา ปวดกล้ามเนื้อ
ชุดภาพ
10-08-2016

0