รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 5, 2018

มารู้จักกับตัวยา “แคปไซซิน” บรรเทาอาการปวดเมื่อย

ปวดเมื่อย เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าคนทำงาน แม่บ้าน...

August 10, 2016

“พาราเซตามอล” ทานไงให้ดี เมื่อเรามีไข้

พาราเซตามอล ทานไงให้ดีเมื่อเรามีไข้ “พาราเซตามอล” มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดได้หลากหลาย...