Tags: ปวดส้นเท้า
โรครองช้ำ ปวดส้นเท้า
อาการ ปวดส้นเท้า อาจเป็นเพียงปวดเมื่อยธรรมดาหรือเป็นอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ แต่บางอาการก็อาจเป็นสัญญาณของ โรครองช้ำ
บทความสุขภาพ
12-07-2017

2