รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 11, 2016

โรคหลอดเลือดสมองอักเสบ

ถ้าท่านมีอาการ (ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ให้สังเกตดูทันทีว่าป่วยเป็นโรคนี้หรือไม่)...