Tags: ปวดบวม
ปอดถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญ และทำงานตลอดทั้งวัน โดยปอดของคนเรานั้นจะมีอยู่ 2 ข้าง สามารถยืดหยุ่นได้คล้ายกับฟองน้ำ แต่หากวันหนึ่งปอดของเราเกิดติดเชื้อขึ้นมา เราจะทำอย่างไร และวิธีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ปอดติดเชื้อ
บทความสุขภาพ
12-08-2016

18