Tags: ปวดกล้ามเนื้อ
03-01
มนุษย์ออฟฟิศอย่างเราๆ ทำงานเหนื่อยหนักกันมาทั้งปี ถึงเวลาแล้วที่เราต้อง Set Up อะไรใหม่ๆ ด้วยการทบทวนพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันของการทำงานในปีที่แล้วว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่ เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้พ้นจากภัย
บทความสุขภาพ
11-08-2016

26