Tags: น้ำหนักเกิน
สะเก็ดเงิน โรคผิวหนัง
สะเก็ดเงิน เป็น โรคผิวหนัง ชนิดหนึ่งที่จะมีผื่นสีแดงค่อนข้างหนาและมีขุยสีขาวคล้ายรังแคติดที่ผิว และเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
บทความสุขภาพ
04-07-2018

2

ภัยเงียบ โรคไขมันสะสมที่ตับ ไขมันก่อตัวอยู่ในเนื้อตับ ตับเริ่มเกิดการอักเสบเรื้อรัง ตับอักเสบรุนแรง เซลล์ตับถูกทำลายมาก ตับทำงานไม่ได้ตามปกติ ตับแข็ง
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

1