Tags: นอนไม่หลับ
อินโฟกราฟิก
05-11-2018

0

9 เทคนิค ช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้น ออกกำลังกาย กินกล้วยหอมสักผล หลีกเหลี่ยงอาหารมื้อหนัก ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอน จัดระเบียบห้องนอน เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมนอน
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0

9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอน
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0

การรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา มีวิธีการหลายอย่างที่อาจช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้ดีโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับการส่งเสริมสุขภาพของการนอนอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้ 1.จัดเวลานอนให้สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน 2.ควรเลิกสูบบุหรี่ และเลิกการดื่มเหล้าจัด
บทความสุขภาพ
13-08-2016

24

ความผิดปกติของการนอน ที่พบบ่อยที่สุดคือ “อาการนอนไม่หลับ” ซึ่งพบถึง 1/3 ของประชากรที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 2 ต่อ 1 และพบบ่อยขึ้นตามอายุ ท่านที่เคยนอนไม่หลับ คงทราบถึงความทุกข์ทรมานของภาวะดัง
บทความสุขภาพ
13-08-2016

23