Tags: นอนทันทีหลังทานอาหาร
กรดไหลย้อน กระเพาะอาหาร
กรดไหลย้อน เป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร จนทำให้เกิดอาการจุกเสียดกลางหน้าอกจนไม่สามารถนอนหลับได้
บทความสุขภาพ
11-08-2016

110