Tags: ท้องผูก
บทความเรื่อง ยาระบาย แก้ท้องผูก ได้จริงหรือไม่ ? ยาระบายจะเข้าไปช่วยให้การขับถ่ายให้กลับมาเป็นปกติ ดังนั้นยาระบายช่วยให้อาการ ท้องผูก หายได้เบื้องต้น
ยาระบาย แก้ท้องผูกได้จริงหรือไม่ ? ยาระบายจะเข้าไปช่วยให้การขับถ่ายให้กลับมาเป็นปกติ ดังนั้น ยาระบายช่วยให้อาการท้องผูกหายได้เบื้องต้นเท่านั้น
บทความสุขภาพ
11-04-2024

4

อินโฟกราฟิก เรื่อง ยาระบาย มีอะไรบ้าง ? มีหลายรูปแบบที่จะช่วยให้การ ขับถ่าย ดีขึ้น แต่หากใช้ยาระบายไปนาน ๆ อาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้หากใช้ไม่ถูกวิธี
ยาระบาย มีอะไรบ้าง ? มีหลายรูปแบบที่จะช่วยให้การ ขับถ่าย ดีขึ้น แต่หากใช้ยาระบายไปนาน ๆ อาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้หากใช้ไม่ถูกวิธี
อินโฟกราฟิก
09-04-2024

1

ท้องผูก,อุจจาระ
อินโฟกราฟิก
08-02-2022

2