Tags: ทานอาหารไม่เป็นเวลา
06-01
โรคกรดไหลย้อน ความผิดปกติที่เกิดจากการมีกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาสู่หลอดอาหาร เป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างหย่อนตัวลง ทำให้มีน้ำย่อยหรือกรดไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหารได้นั่นเอง สาเหตุอีกหนึ่งอย่างของการเกิดโรคกรด
บทความสุขภาพ
12-08-2016

28