รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 27, 2019

แก้ปัญหาเด็กเล็กติดเกม

พ่อแม่ต้องปรับทัศนคติ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก อย่าให้มือถือเป็นพี่เลี้ยงลูก...

July 25, 2017

ผลเสียของการติดหน้าจอ

ปัจจุบันคนใช้สมาร์ทโฟนมีจำนวนมากและแพร่หลาย...

August 12, 2016

“โนโมโฟเบีย” โรคกลัวการขาดมือถือ

กิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละวันเป็นอย่างไร...

August 10, 2016

FOMO (Fear of Missing Out) : ก็ฉันกลัวตกกระแส!

FOMO (Fear of Missing Out) ก็ฉัน กลัว ตกกระแส! ติ๊กแต๊ก! ติ๊กแต๊ก! ตื้อดึ่ง! ตื้อดึ่ง! ตึ่งโป๊ะ!...