รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 25, 2017

ผลเสียของการติดหน้าจอ

ปัจจุบันคนใช้สมาร์ทโฟนมีจำนวนมากและแพร่หลาย...

October 18, 2016

เล่นมือถือมากๆ ระวังอาการละเมอแชท

เล่นมือถือมากๆ ระวังอาการละเมอแชท สาเหตุของอาการละเมอแชทเกิดจากอะไรได้บ้าง...

August 14, 2016

เช็คดู! คุณมีอาการเข้าข่าย “กลัวการขาดมือถืออย่างมาก” หรือไม่?

Nomophopia(โนโมโฟเบีย) หรือ No Mobilephone Phobia เป็นอาการของคนที่กลัว “อย่างมาก”...

August 12, 2016

“โนโมโฟเบีย” โรคกลัวการขาดมือถือ

กิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละวันเป็นอย่างไร...