Tags: ตับ
ปกบทความตับแข็ง
บทความสุขภาพ
29-04-2021

3

บทความรามา ก.ย._๑๗๐๙๑๑_0001
บทความสุขภาพ
11-09-2017

1

ภัยเงียบ โรคไขมันสะสมที่ตับ ไขมันก่อตัวอยู่ในเนื้อตับ ตับเริ่มเกิดการอักเสบเรื้อรัง ตับอักเสบรุนแรง เซลล์ตับถูกทำลายมาก ตับทำงานไม่ได้ตามปกติ ตับแข็ง
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

1