รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 22, 2022

สีของตกขาวบอกโรคได้อย่างไร

ตกขาวคืออะไร ตกขาว คือ สารน้ำที่ผลิตจากต่อมภายในช่องคลอด และปากช่องคลอด...

November 7, 2017

ตกขาว ภาวะที่คุณผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

ตกขาว เป็นอาการของผู้หญิงที่สามารถเกิดได้ตามปกติ แต่บางครั้งก็อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติได้เช่นกัน...