Tags: ดูแลตัวเอง
6 วิธีดูแลตัวเองในช่วงอากาศแปรปรวน ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่เชื้อโรคระบาดตัวได้ดีจึงส่งผลให้เป็นหวัดหรือล้มป่วยได้ง่ายมากๆ
ชุดภาพ
17-11-2016

0

05-01
ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นยังไม่มีอาการแสดงให้ทราบ การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดี และเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่เดือนแรกของปีใหม่นี้ การตรวจเช็คสุขภาพน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับ
บทความสุขภาพ
11-08-2016

23