Tags: ซื้อยากินเอง
ระวัง! ซื้อยาใช้เองโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ "เสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา" สาเหตุหลักเกิดจากซื้อยาตามร้านสะดวกซื้อใช้เอง
อินโฟกราฟิก
18-10-2016

0