รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 24, 2022

สัมภาษณ์ชัชชาติ เจาะ Life Style กับหมอรามาฯ

“ไม่สบายต้องไปหาหมอ ทำยังไงหนอให้ร่างกายแข็งแรง”  ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร...