Tags: ชอบอยู่คนเดียว
Introvert โรคกลัวสังคม
ชอบอยู่คนเดียว เก็บตัว หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือคำนิยามของบุคลิกภาพนี้ว่า Introvert แต่อีกด้านหนึ่งอาจมีโอกาสเสี่ยงเป็น โรคกลัวสังคม ได้
บทความสุขภาพ
07-03-2024

5