Tags: ฆ่าตัวตาย
รับฟังด้วยหัวใจและความรู้สึก ช่วยหยุดคนคิดสั้นฆ่าตัวตาย คนเราถ้าไม่ถึงที่สุดแล้วจริงๆ คงไม่มีใครอยากตาย แล้วทำไมยังมีคนคิดฆ่าตัวตายอยู่​?
ชุดภาพ
17-10-2016

0