รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 28, 2021

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & การผ่าตัด ลัดคิวหมอ – 24/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & การผ่าตัด  พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ภาควิชาโสต ศอ...

September 14, 2021

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & โรคหู คอ จมูก ลัดคิวหมอ – 13/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & โรคหู คอ จมูก พิธีกรหลัก : ผศ. นพ.ศิวดล วงค์ศักดิ์...

September 14, 2021

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 10/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ...

August 31, 2021

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคกระดูกและข้อ ลัดคิวหมอ – 27/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคกระดูกและข้อ พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ภาควิชาโสต...

August 18, 2021

โรคทั่วไป & โรคหู คอ จมูก ลัดคิวหมอ – 17/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคหู คอ จมูก พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว...

August 18, 2021

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลัดคิวหมอ – 13/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล...

July 28, 2021

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & การผ่าตัด(ในเด็ก) ลัดคิวหมอ – 23/07/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & การผ่าตัด(ในเด็ก) พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์...

December 27, 2018

รายแรกในไทย ปลาเต็กเล้งพุ่งปักคอทหารดับ : พบหมอรามา ช่วง คุยข่าวเมาท์กับหมอ 14 ธ.ค.61(1/6)

คุยข่าวเมาท์กับหมอ รายแรกในไทย ปลาเต็กเล้งพุ่งปักคอทหารดับ อ. พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์...

November 29, 2018

ก้อนไทรอยด์แบบไหน…สงสัยจะเป็น “มะเร็ง”

ก้อนที่สงสัยไทรอยด์ ก้อนที่กลางลำคอขยับตามการกลืน แบ่งคร่าว ๆ คือ มะเร็ง กับ ไม่ใช่มะเร็ง เช่น...

September 26, 2018

เตือน ใช้งานคอผิดวิธีทำ “เส้นประสาทกดทับ” : พบหมอรามา ช่วง คุยข่าวเมาท์กับหมอ 26 ก.ย.61 (2/7)

คุยข่าวเมาท์กับหมอ เตือน ใช้งานคอผิดวิธีทำเส้นประสาทกดทับ รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์...

June 19, 2017

สิ่งที่ควรรู้เมื่อเกิดอาการเจ็บคอหลังตากฝน

ในช่วงฤดูฝนหากต้องตากฝนมักเกิดโรคไข้หวัดขึ้น และอาจมีอาการอื่นๆ ตามมาเช่นอาการเจ็บคอ...

February 6, 2017

รายการพบหมอรามา ลัดคิวหมอ ปรึกษาเกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก 06/02/60 (4/5)

รายการพบหมอรามา ช่วง: ลัดคิวหมอ ปรึกษาเกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก อ.นพ.พนัส บิณศิรวานิช สาขาวิชาโสต...