รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
April 4, 2023

ความเครียด รู้ให้ทันก่อนจะสายเกินแก้

แรงกดดันในชีวิตประจำวันส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าความเครียดโดยความเครีย...

June 5, 2021

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟจากการทำงาน

ช่วงนี้หลายคนอาจมีการเปลี่ยนงานกันบ้าง ซึ่งเกิดมาจากหลากหลายสาเหตุ...