Tags: ความร้อนในร่างกาย
ร้อนใช่เล่น...ระวังเป็นโรคลมแดด(Heat Stroke) โรคลมแดดเกิดจากร่างกายของเราปรับเข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนได้ไม่ดีจะเป็นอันตราย
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

1