รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
March 26, 2021

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคไต 25/3/64 l RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคไต พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์...

December 16, 2020

ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & การผ่าตัด (ในเด็ก) 7/12/63 l RAMA CHANNEL

โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & การผ่าตัด (ในเด็ก) พิธีกรหลัก : ศ. พญ.ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล...