Tags: ความดันโลหิตสูง
บทความเรื่อง เลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หรือ ความดันเลือด สูง
ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนทำให้หลายคนไม่รับรู้ถึง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นควรศึกษาความรู้เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคนี้ในอนาคต
บทความสุขภาพ
09-07-2024

22

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มีสาเหตุหลักคือการสะสมไขมันของเส้นเลือด เมื่อมีมากเกินไปไขมันดังกล่าวจะไปปิดทางเดินของเลือดจนมิดแล้วส่งผลต่อชีวิต
บทความสุขภาพ
23-05-2024

10

ความดันโลหิตสูง,โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง อาหารสามารถช่วยเราได้ กับ 10 เมนูอาหารลด โรคความดันโลหิตสูง จะต้องรับประทานอะไร หรือเลี่ยงสิ่งไหน หาคำตอบได้ในบทความนี้
บทความสุขภาพ
09-03-2023

2

อินโฟกราฟิก
25-08-2022

1

วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีถูกจัดตั้งให้เป็นวัน ความดันเลือดสูงโลก (World Hypertension Day) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกัน “โรคความดันเลือดสูง”
บทความสุขภาพ
17-05-2020

1

อินโฟกราฟิก
19-12-2016

2

02-01
ร่างกายของมนุษย์เรานั้น เมื่อมีอาการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย บางท่านอาจจะไม่เอะใจในอาการเล็กน้อยที่เกิดขึ้น แต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดมีอาการผิดปกติเล็กน้อยหลายอย่างๆ รวมกัน คุณอาจจะเกาะอยู่ในกลุ่มที่น่าสงสัย และไม่ควรละเลยที่จะตรวจเช็คหา
บทความสุขภาพ
11-08-2016

15