Tags: ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง,โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง อาหารสามารถช่วยเราได้ กับ 10 เมนูอาหารลด โรคความดันโลหิตสูง จะต้องรับประทานอะไร หรือเลี่ยงสิ่งไหน หาคำตอบได้ในบทความนี้
บทความสุขภาพ
09-03-2023

2

สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง
อินโฟกราฟิก
25-08-2022

1

โรคความดันเลือดสูง
วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีถูกจัดตั้งให้เป็นวัน ความดันเลือดสูงโลก (World Hypertension Day) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกัน “โรคความดันเลือดสูง”
บทความสุขภาพ
17-05-2020

1

tai
อินโฟกราฟิก
19-12-2016

2

02-01
ร่างกายของมนุษย์เรานั้น เมื่อมีอาการผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย บางท่านอาจจะไม่เอะใจในอาการเล็กน้อยที่เกิดขึ้น แต่ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดมีอาการผิดปกติเล็กน้อยหลายอย่างๆ รวมกัน คุณอาจจะเกาะอยู่ในกลุ่มที่น่าสงสัย และไม่ควรละเลยที่จะตรวจเช็คหา
บทความสุขภาพ
11-08-2016

15