รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
May 17, 2020

ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง

โรคความดันเลือดสูงอาจนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนและโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว...

December 13, 2018

ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อป่วยเป็นความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญทางสาธารณสุขที่ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแ...

October 19, 2018

ลดภาวะแทรกซ้อน “โรคความดันโลหิตสูง” ในผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน...

September 13, 2018

ลดความดันเลือดสูง ด้วยตัวยา “อะทีโนลอล” : Rama Square ช่วง สาระปันยา 13 ก.ย.61(3/3)

สาระปันยา ลดความดันเลือดสูง ด้วยตัวยา “อะทีโนลอล” ภก.คมสัน กิตตินันทพรชัย...