รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
January 13, 2023

ข้อไหล่ติด ทำอะไรก็ปวด ฟื้นฟูได้แค่ทำให้ถูกวิธี

    ข้อไหล่ติด ขยับนิดขยับหน่อยก็ปวด รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน มีสาเหตุจากอะไร...

September 13, 2018

ข้อไหล่ติด รักษาหายได้ ต้องปฏิบัติอย่างถูกวิธี

ข้อไหล่ติด อีกหนึ่งอาการป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แม้ไม่ใช่โรคร้ายที่รุนแรง...