Tags: กินยา
อาการเจ็บป่วยบางสาเหตุที่รักษาไม่หายนั้น บางครั้งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง เพราะบางคนมักจะหลีกเลี่ยงการทานยาด้วยความไม่ชอบ หรือ ไม่ได้มีความเอาใจใส่มากพอที่จะทานยาให้ตรงเวลา หรือการไม่ไปพบแพทย์เพื่อรับยาอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นสาเหตุที่
บทความสุขภาพ
12-08-2016

31

02-01
เป็นหวัด เจ็บคอ มีไข้จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะทุกครั้งถูกต้องหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ถูกต้องและเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะอาการเจ็บคอเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุคือ 1.เกิดจากการติดเชื้อไวรัส (ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ) 2.เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย(รักษาด้วย
บทความสุขภาพ
11-08-2016

57